Verksamhetsplan 2022

Klubbens uppgift är enligt SVaK:s stadgar att bevara och vidareutveckla vallhundens bruksegenskaper till gagn för ägare av får och nötkreatur. Detta ska vi göra genom att erbjuda nybörjarkurser till hundägare i Sörmland och även fortsättningskurser för de som vill utveckla sig vidare.

Klubben kommer att fortsätta med gemensamma träningskvällar om intresse finns, samt arrangera en eller flera klubbdagar med aktiviteter och samvaro.

Målet för 2022 är att anordna både Nöt- och Fårtävlingar.

Om intresse finns och tillräckligt stort deltagande kommer ett KM att anordnas både för får och nöt.

Ungdomssektionen har som mål att anordna träning och eventuellt läger för de som är intresserade.

Verksamhetsplanen är antagen på årsmötet 6 mars 2022.