Sörmlands vallhundsklubb är en av totalt 28 lokala vallhundsklubbar som ligger under SVAK, svenska vallhundsklubben.

Sörmlands vallhundsklubb anordnar varje år tävlingar och har kurser för att utbilda förare och hund att  kunna hantera djur på bästa sätt.

Flera förare i Sörmlands vallhundsklubb är väldigt framgångsrika på både får och nötsidan. 

Svenska vallhundsklubbens ändamål är bland annat att bevara och vidareutveckla vallhundarnas bruksegenskaper till gagn för ägare av får och nötkreatur och liknande.

 

Klubbens bankgironummer: 201-4181

Klubbens swishnummer: 123 372 24 93