Kommittéer och ansvariga

Aktivitetskommittén - AK 2021

Caroline Sahlberg
Natalie Toratti


 

Avelsansvarig
Marie Söderbom                      
Tävlingssekreterare
Varierande 
Utbildningsansvarig
Helena Carlsson
IT-ansvarig
Jenny Thorstensson
Hemsidesansvarig
Anja Skog
Ombud Omkring
Ingrid Wigur

 

Vill du komma i kontakt med oss?
Klicka här.