Välkommen att bli medlem!

För att bli medlem betalar du in medlemsavgiften 350 kr till Svenska vallhundsklubben (SVAK) och anger att du vi tillhöra lokalklubben Sörmlands VK.

Medlemsavgiften sätts in på SVaK:s bankgiro 5784-3336 eller postgiro 116 14 88-0. Förutom önskemål om lokalklubb skriver du också ditt namn och din adress på inbetalningen.

Medlemmar i Sörmlands VK får gå kurser hos våra instruktörer och delta i medlemsaktiviteter som föredrag om t.ex. fårskötsel och vallhundsträning. Som medlem i SVAK får du delta i vallhundstävlingar runt om i Sverige.

Vill någon mer i samma hushåll bli medlem blir personen s.k. familjemedlem och betalar 80 kr. Man har samma rättigheter att delta i klubbens aktiviteter och kurser som familjemedlem men man betalar en lägre avgift.

svaklogga
Sorml_log_stor_trans